Myśl przewodnia

Określenie „myśl przewodnia” ma następujące znaczenia:

1. idea wytyczająca kierunek działań i cel dążeń,

2. główny punkt lub temat danego zagadnienia, utworu itp.

3. najważniejsza część jakiejś sprawy, istota rzeczy,

4. zasada życiowa, maksyma, credo.

 

Odmiana: myśl przewodnia (D. myśli przewodniej, C. myśli przewodniej, B. myśl przewodnią, N. myślą przewodnią, Ms. myśli przewodniej, W. myśli przewodnia)

Synonim: istota, sens, temat, idea, wątek, motyw, sprawa, kwestia, kwintesencja, sedno

 

Przykłady użycia:

Myślą przewodnią tego utworu jest filozoficzne pytanie o sens życia i śmierci.

Znane słowa Horacego „Carpe diem” były myślą przewodnią całego mojego życia.

Przedstawione wyżej zagadnienie będzie myślą przewodnią mojej pracy magisterskiej.

Myślą przewodnią dzisiejszego wieczoru będzie przebaczenie i miłość.

Komentarze