Nachalny

Przymiotnik "nachalny" oznacza kogoś, kto zachowuje się w sposób natarczywy, jest nieustępliwy i namolny, narzuca się. Nachalny to ktoś naprzykrzający się, natrętny.

W znaczeniu drugim określa coś drażającego i dokuczliwego.

Wyrazy pokrewne: nachalnie, nachalność
Odmiana: nachalny (D. nachalnego, C. nachalnemu, B. nachalnego, N. nachalnym, Msc. nachalnym, W. nachalny)
Synonimy: natrętny, nieustępliwy, natarczywy, naprzykrzający, namolny.

Przykłady użycia:

Słuchaj, mam już dość Twoich umizgów. Jesteś nachalny, zachowujesz się jak natręt.
Spam to nachalna, niezamówiona informacja.
Mam dość reklam środków intymnych. Są wyjątkowo nachalne i częste. Wyjątkowo drażnią podczas słuchania radia.
Ktoś musi mu powiedzieć, że jego wizyty stają się nachalne. Zaczyna się ludziom naprzykrzać.

Komentarze