Naród

Wyraz "naród" ma następujące definicje:

1. mieszkańcy określonego terytorium, którzy mówią tym samym językiem, są powiązani wspólną przeszłością, kulturą oraz wspólnymi interesami gospodarczymi i politycznymi, a także mają poczucie odrębności od innych narodów,

2. dawniej: duża grupa ludzi.

 

Wyrazy pokrewne: narodowiec, narodowo, narodowościowy, narodowość, narodzić, narodowy

Odmiana: naród (D. narodu, C. narodowi, B. naród, N. narodem, Ms. narodzie, W. narodzie)

Synonimy: nacja, tłum, rzesza

 

Przykłady użycia:

Jako naród potrafimy się zjednoczyć.

Mówi się, że Polacy i Węgrzy to bratnie narody.

Na uroczystościach pogrzebowych było dużo narodu.

Komentarze