NATO

NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) to międzynarodowa organizacja wojskowo-politiczna, której głównym celem jest pomoc sojuszników w razie zbrojnej napaści na któreś z państw członkowskich.Wyrazy pokrewne: NATO-wski, natowski

Odmiana: NATO (D. NATO, C. NATO, B. NATO, N. NATO, Ms. NATO, W. NATO)

Synonimy: Sojusz PółnocnoatlantyckiPrzykłady użycia:

Polska jest członkiem NATO.

Od 1955 przy NATO działa Zgromadzenie Północnoatlantyckie.

Celem NATO jest gwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państw członkowskich.

Komentarze