Naturalizm

Wyraz "naturalizm" ma następujące definicje:

1. uwypuklanie czegoś, co jest nieprzyjemne lub brutalne,

2. kierunek filozoficzny zakładający, że wszelkie zjawiska zachodzące w świecie są wynikiem działania przyrody,

3. kierunek w literaturze i sztuce powstały w drugiej połowie XIX wieku, głoszący, że należy wiernie odzwierciedlać rzeczywistość z uwzględnieniem jej drastycznych elementów,

4. kierunek pedagogiczny głoszący, że wychowanie dziecka powinno być zgodne z jego naturą,

5. kierunek w socjologii uznający społeczeństwo za część przyrody, a samą przyrodę za czynnik warunkujący przebieg procesów społecznych.

 

Wyrazy pokrewne: naturalista, naturalistyczny, naturalizować

Odmiana: naturalizm (D. naturalizmu, C. naturalizmowi, B. naturalizm, N. naturalizmem, Ms. naturalizmie, W. naturalizmie)

Synonimy: weryzm

 

Przykłady użycia:

Naturalizm powstał we Francji.

Głównym teoretykiem naturalizmu był Emil Zola.

Zgodnie z koncepcją naturalizmu pedagogicznego wychowawca ma tylko czuwać nad rozwojem dziecka.

Komentarze