Niebieska Karta

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie, a także dokument wypełniany przez funkcjonariusza policji stanowiący informację, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

 
Odmiana: Niebieska Karta (D. Niebieskiej Karty, C. Niebieskiej Karcie, B. Niebieską Kartę, N. Niebieską Kartą, Ms. Niebieskiej Karcie, W. Niebieska Karto)


Przykłady użycia:

Procedura Niebieskiej Karty jest podzielona na 6 etapów.

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 1998 roku wprowadzono w Polsce Niebieską Kartę.

Założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o przemocy.

Komentarze