Niediegetyczny

Niediegetyczny to taki, który nie stanowi części narracji, pochodzi spoza świata przedstawionego. Pojęcia używa się przede wszystkim w odniesieniu do filmu.

 

Odmiana: niediegetyczny (D. niediegetycznego, C. niediegetycznemu, B. niediegetyczny/ niediegetycznego, N. niediegetycznym, Ms. niediegetycznym, W. niediegetyczny)

 

Przykłady użycia:

Ten dźwięk ma charakter niediegetyczny i nie jest słyszalny dla postaci filmowych.

Dźwiękiem niediegetycznym jest muzyka, która towarzyszy zdarzeniom przedstawionym w filmie.

Komentarze