Niepełnosprawność

Niepełnosprawność to brak pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej uwarunkowany wadami wrodzonymi lub nieodwracalnymi uszkodzeniami pewnych części ciała.

 

Wyrazy pokrewne: niepełnosprawny

Odmiana: niepełnosprawność (D. niepełnosprawności, C. niepełnosprawności, B. niepełnosprawność, N. niepełnosprawnością, Ms. niepełnosprawności, W. niepełnosprawności)

Synonimy: inwalidztwo, kalectwo

 

Przykłady użycia:

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności.

Pracuję z ludźmi dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną.

Komentarze