Niezależny

Przymiotnik "niezależny" ma następujące definicje:

  1. niebędący zależnym od nikogo i niczego, niepodporządkowany niczemu, sam o sobie decydujący;
  2. niepodlegający czyjemuś wpływowi;
  3. ktoś, kto wygłasza bezstronne opinie i poglądy.

 

Wyrazy pokrewne: niezależność, niezależnie

Odmiana: niezależny (D. niezależnego, C. niezależnemu, B. niezależnego, N. niezależnym, Ms. niezależnym, W. niezależny)

Synonimy: autonomiczny, samodzielny, niezawisły, suwerenny, wolny, niepodległy, nieskrępowany

 

Przykłady użycia:

W ostatnich wyborach wziąłem udział jako niezależny kandydat.

Odkąd skończyłem osiemnaście lat, jestem niezależny od rodziców.

Tworzyli grupę niezależnych intelektualistów

Komentarze