Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy to całkowite lub częściowe utracenie zdolności do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i braku rokowań na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Oceny niezdolności do

pracy dokonuje lekarz orzecznik.

 

Odmiana: niezdolność do pracy (D. niezdolności do pracy, C. niezdolności do pracy, B. niezdolność do pracy, N. niezdolnością do pracy, Ms. niezdolności do pracy, W. niezdolności do pracy)

 

Przykłady użycia:

Niezdolność do pracy orzeka się na podstawie wyników przeprowadzonych badań na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Nie przyznano mi niezdolności do pracy pomimo spełnionych przesłanek niezbędnych do wydania takiego orzeczenia.

Komentarze