NIP

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, to 10-cyfrowy identyfikator podatnika używany w Polsce w ewidencji podatkowej.

 
Odmiana: NIP (D. NIP-u, C. NIP-owi, B. NIP, N. NIP-em, Ms. NIP-ie, W. NIP-ie) 

 
Przykłady użycia:

W pierwszej rubryce wpisz NIP.

Paragon tylko z NIP-em to kłopot dla firm.

W przypadku NIP-u zgłoszeń aktualizacyjnych dokonuje się na formularzach, które osoba wykorzystywała przy nadawaniu numeru.

Komentarze