NKWD

NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) to centralny organ władz bezpieczeństwa, działający w sowieckiej Rosji i ZSRR.

 

Wyrazy pokrewne: NKWD-owski, NKWD-zista

 

Przykłady użycia:

W Warszawie NKWD miało swoją siedzibę na Pradze.

Mojego dziadka pojmało NKWD, po czym był przetrzymywany przez rok w więzieniu na zamku lubelskim.

NKWD zmuszało ludzi do zeznań za pomocą wymyślnych tortur.

Komentarze