Nowe media

Nowe media to różne formy komunikacji elektronicznej, z których korzystamy przy użyciu komputerów, tabletów i telefonów. Nowe media cechuje swobodny dostęp do danych, interaktywność i niezwykle wysoka jakość przekazu.

 

Odmiana: nowe media (D. nowych mediów, C. nowym mediom, B. nowe media, N. nowymi mediami, Ms. nowych mediach, W. nowe media)

 

Przykłady użycia:

Nowe media są integralną częścią współczesnego świata.

W artykule zostały zaprezentowane możliwości, jakie dają nowe media w nauczaniu zdalnym.

Komentarze