Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe zapewniające ich posiadaczowi uzyskanie określonej sumy pieniędzy w przewidzianym terminie od instytucji, która je emituje.

 

Wyrazy pokrewne: obligacyjny, obligatariusz, obligować

Odmiana: obligacje (D. obligacji, C. obligacjom, B. obligacje, N. obligacjami, Ms. obligacjach, W. obligacje)

 

Przykłady użycia:

Wyróżnia się różne rodzaje obligacji.

Od przyszłego roku nastąpią zmiany na rynku obrotu obligacjami.

Wzrósł popyt na obligacje skarbowe.

Komentarze