Obligatoryjnie

Przysłówek ten znaczy tyle co obowiązkowo, koniecznie, bez względu na cokolwiek, bezwarunkowo. Wyklucza dobrowolność. Jest przeciwieństwem fakultatywności.

Wyrazy pokrewne: obligatoryjny, obligatoryjność, obligować
Odmiana: nieodmienne
Synonimy: koniecznie, obowiązkowo, nieodzownie

Przykłady użycia.
Chcąc ubiegać się o to stanowisko, musisz obligatoryjnie znać dwa języki obce.
Mimo że alimenty to świadczenia, które trzeba płacić obligatoryjnie, wielu zobowiązanych do nich uchyla się zasądzonych płatności.
Na wykłady można uczęszczać fakultatywnie, na ćwiczenia i seminarium – obligatoryjnie.

Komentarze