Obsceniczny

Obsceniczny to: naruszający powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprośny, nieprzyzwoity (dotyczy zachowania, rzeczy, słów itp.).

Wyrazy pokrewne: obscenicznie, obsceniczność
Odmiana: obsceniczny (D. obscenicznego, C. obscenicznemu, B. obscenicznego/obsceniczny, N. obscenicznym, Ms. obscenicznym, W. obsceniczny)
Synonimy: bezwstydny, nieobyczajny, sprośny, frywolny, niecenzuralny, pikantny, nieprzyzwoity, rubaszny, lubieżny

Przykłady użycia:
Reżyser nie szczędził na nagości i wulgaryzmach, jego film był wprost obsceniczny.
Obsceniczne słowa piosenki wprawiły publiczność w osłupienie.
Unikam obscenicznych treści.

Komentarze