OC

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w następstwie czynu niedozwolonego albo klientowi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 
Odmiana: nieodmienne: OC (D. OC, C. OC, B. OC, N. OC, Ms. OC, W. OC) 

Synonimy: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Przykłady użycia:
 
Według polskiego prawa każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

W lipcu muszę wykupic nowe OC.

Gdzie sprawdzić ważność OC pojazdu?

Komentarze