Odpady

Odpady to materiały pozostałe po produkcji lub wykorzystaniu czegoś.

 

Wyrazy pokrewne: odpadać, odpadowy

Odmiana: odpady (D. odpadów, C. odpadom, B. odpady, N. odpadami, Ms. odpadach, W. odpady)

Synonimy: odpadki, resztki, skrawki, śmieci

 

Przykłady użycia:

Istnieją specjalne przepisy regulujące przetwarzanie odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony na stronie urzędu gminy.

Większość odpadów można poddać utylizacji lub recyklingowi.

Komentarze