Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady, których źródłem są gospodarstwa domowe. Zwane również odpadami bytowymi, związane są z nieprzemysłową działalnością człowieka. Zalicza się do nich również odpady pochodzące od innych wytwórców o

podobnym charakterze i składzie, pod warunkiem, że nie należą do odpadów niebezpiecznych.

 

Odmiana: odpady komunalne (D. odpadów komunalnych, C. odpadom komunalnym, B. odpady komunalne, N. odpadami komunalnymi, Ms. odpadach komunalnych, W. odpady komunalne)

 

Przykłady użycia:

Odpady komunalne dzielą się na pięć podstawowych rodzajów: odpady zmieszane, papier, szkło, bio oraz metale i tworzywa sztuczne.

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.

Komentarze