Oko za oko

Oko za oko to zasada mówiąca o wyrównaniu krzywd, odpłacie za doznane krzywdy, to zasada odwetu. Nawiązuje do klasycznego sformułowanie prawa talionu (Oko za oko, ząb za ząb), czyli zasady odpłaty złem równym czynowi przestępczemu.

 

Przykłady użycia:

Nigdy nikomu nie wybaczał, był gorliwym wyznawcą zasady „oko za oko”.

Uważam, że kara zawsze powinna być adekwatna do czynu, czyli oko za oko.

Komentarze

~ Natalia
12/2/21, 4:23 PM
Dzięki