Opieszałość

Opieszałość to cecha kogoś, kto ociąga się ze zrobieniem czegoś.


Wyrazy pochodne: opieszały, opieszale

Odmiana: opieszałość (D. opieszałości, C. opieszałości, B. opieszałość, N. opieszałością, Ms. opieszałości, W. opieszałości)

Synonimy: lenistwo, ospałość, gnuśność, nieróbstwo, niemrawość


Przykłady użycia:
Nauczyciele zawsze krytykowali mnie za moją opieszałość.
Opieszałość urzędników jest poważną przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu jednostek administracyjnych.
Mój mąż ubolewa nad opieszałością swoich pracowników, ale sam jest tak samo leniwy.

Komentarze