Oponent

Oponent to osoba, która sprzeciwia się czemuś, występuje przeciwko komuś.

 

Wyrazy pokrewne: oponentka, oponować

Odmiana: oponent (D. oponenta, C. oponentowi, B. oponenta, N. oponentem, Ms. oponencie, W. oponencie)

Synonimy: przeciwnik, rywal, antagonista, adwersarz

 

Przykłady użycia:

Głównym oponentem prezydenta jest jego najbliższy współpracownik.

W dyskusji był oponentem prowadzącego spotkanie.

Wszyscy poparliśmy jej pomysł, tylko stanął w roli oponenta.

Komentarze