Osoba fizyczna

Osoba fizyczna to prawne określenie każdego człowieka od chwili urodzenia do śmierci.

 

Odmiana: osoba fizyczna (D. osoby fizycznej, C. osobie fizycznej, B. osobę fizyczną, N. osobą fizyczną, Ms. osobie fizycznej, W. osobo fizyczna)

 

Przykłady użycia:

Rząd zapowiedział zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoba fizyczna jest podmiotem prawa cywilnego.

Przeciwieństwem osoby fizycznej jest osoba prawna.

Komentarze