Pacjent zero

Pacjent zero to osoba, którą zidentyfikowano jako pierwszego nosiciela choroby zakaźnej w sytuacji wystąpienia większej liczby podobnych przypadków zachorowania. Rozpoznanie pacjenta zero pozwala na kontrolę rozprzestrzeniania się choroby

i poszerzanie wiedzy na jej temat.

 

Odmiana: pacjent zero (D. pacjenta zero, C. pacjentowi zero, B. pacjenta zero, N. pacjentem zero, Ms. pacjencie zero, W. pacjencie zero)

 

Przykłady użycia:

Mężczyzna zidentyfikowany jako pacjent zero wymagał natychmiastowej hospitalizacji.

Stan zdrowia pacjenta zero określa się w tej chwili jako dobry.

Komentarze