Pantha rhei

Pantha rhei znaczy dosłownie „Wszystko płynie”. Sformułowania używa się zwykle, kiedy chce się powiedzieć, że wszystko jest zmienne, nietrwałe. Autorem słów jest starożytny filozof Heraklit z Efezu.

 

Przykłady użycia:

Moja babcia często podkreślała, że nic nie jest wieczne, mówiła wtedy: „Pantha rhei”.

Centralnym elementem koncepcji filozoficznej Heraklita z Efezu była zmiana, co wyraził słowami: „Pantha rhei”.

Ktoś napisał sprayem na murze: „Pantha rhei”.

Komentarze