Paradoks

W słowniku języka polskiego PWN hasło zaborczy opatrzone jest następującymi znaczeniami:

1. «twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, często ujęte w formę aforyzmu; też: sytuacja pozornie niemożliwa, w której współistnieją dwa całkowicie różne lub wykluczające się fakty»
2. «rozumowanie pozornie oczywiste, ale wskutek zawartego w nim błędu prowadzące do wniosków jawnie sprzecznych ze sobą lub z uprzednio przyjętymi założeniami»

Wyrazy pokrewne: paradoksalny, paradoksalnie, paradoksalność
Odmiana: paradoks (D. paradoksu, C. paradoksowi, B. paradoks, N. paradoksem, Msc. paradoksie, W. paradoksie)
Synonimy: absurd, sprzeczność, niedorzeczność

Przykłady użycia:

Paradoks życia publicznego: zły polityk pokazywany jest częściej w mediach niż wybitny artysta. (Jan Stępień).
Pozycja to paradoks świadomego ludu, ograniczenie naszej potęgi wynikające z głodu tej właśnie potęgi. (Robert Anthony Salvatore).

Komentarze