Paradygmat

Wyraz "paradygmat" ma następujące definicje:

1. ustalony sposób postrzegania rzeczywistości, przyjęty w danej dziedzinie,

2. zbiór form odmieniającego się wyrazu.

 

Wyrazy pokrewne: paradygmatyczny

Odmiana: paradygmat (D. paradygmatu, C. paradygmatowi, B. paradygmat, N. paradygmatem, Ms. paradygmacie, W. paradygmacie)

Synonimy: model, wzorzec, odmiana

 

Przykłady użycia:

Thomas Kuhn opracował teorię paradygmatów.

Paradygmatem jest np. teoria względności Einsteina.

Niektóre wyrazy odmieniają się według tego samego paradygmatu.

Komentarze