Patos

Patos to pojęcie pochodzące z dziedziny estetyki - stanowi jedną z jej kategorii. Patos stosuje się najczęściej w obrębie sztuki malarskiej, literackiej czy teatralnej. Polega na wzniosłym przedstawieniu wybranych motywów, podkreślając ich oddziaływanie emocjonalne i uczuciowe na odbiorcę. Termin ten pochodzi z języka greckiego, od słowa pathos – ‘doświadczenie, namiętność, uczucie’.

 

Wyrazy pokrewne: patetyczny, patetycznie, patetyzm

Odmiana: patos (D. patosu, C. patosowi, B. patos, N. patosem, Msc. patosie, W. patosie)

Synonimy: wzniosły, podniosły

 

Przykłady użycia:

Wiersze Anny Świrszczyńskiej pozbawione są zbędnego patosu.

Powinieneś pozbyć się tego patosu ze swojego przemówienia.

Juliusz Słowacki doskonale operował w swoich dramatach patosem.

 

Komentarze