Patrzeć na kogoś z góry

Patrzeć na kogoś z góry to uważać się za lepszego, traktować kogoś z pogardą.Przykłady użycia:

Oficer popatrzył na niego z góry i mruknął, żeby się odczepić.

Od kiedy skończył studia, patrzy z góry na ludzi bez wyższego wykształcenia.

Kierowniczka patrzyła z góry na wszystkich pracowników.

Komentarze