Pedagogika

Wyraz "pedagogika" ma następujące definicje:

1. nauka o celach i metodach wychowania,

2. działania związane z nauczaniem.

 

Wyrazy pokrewne: pedagog, pedagogicznie, pedagogiczny

Odmiana: pedagogika (D. pedagogiki, C. pedagogice, B. pedagogikę, N. pedagogiką, Ms. pedagogice, W. pedagogiko)

Synonimy: wychowanie

 

Przykłady użycia:

Pedagogika opiekuńcza ma na celu opiekę nad dziećmi, które znalazły się w złych warunkach bytowych i tym samym potrzebują pomocy.

Całym sercem oddaję się pedagogice.

Pedagogika jest moją pasją.

Komentarze