Pensum

Pensum to liczba godzin pracy dydaktycznej, naukowej, obowiązująca nauczyciela, pracownika naukowego w określonym czasie.

 

Odmiana: pensum (D. pensum, C. pensum, B. pensum, N. pensum, Ms. pensum, W. pensum)

 

Przykłady użycia:

Pensum adiunkta zwiększono do dwustu czterdziestu godzin.

Wiele zajęć i czynności nauczyciela w naszej szkole nie wlicza się do jego pensum.

Komentarze