Percepcja

Jak wyjaśnia definicja w słowniku języka polskiego PWN percepcja to:

«odbieranie jakichś zjawisk za pomocą zmysłów»

Proces ten w sposób szczegółowy opisuje Władysław Kopaliński:

„Percepcja to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń”

Percepcja to inaczej odbiór wrażeń, postrzeganie, identyfikacja i rozpoznawanie zjawisk dzięki zmysłom.

Wyrazy pokrewne: percepcyjny, perceptywny, perceptywność, percypować
Odmiana: (D. percepcji, C. percepcji, B. percepcję, N. percepcją, Msc. percepcji. W. percepcjo)

Przykłady użycia:

Nie zakładaj, że inna osoba widzi coś tak samo, jak Ty - percepcja jest sprawą indywidualną, a więc możliwe, że inni widzą inaczej. [Terry Gillen, „Jak asertywnie wpływać na ludzi”]

Rozpoznawanie będące jedną z miar pamięci wiąże się ściśle z percepcją i podejmowaniem decyzji. [Tadeusz Tomaszewski (red.), „Psychologia ogólna. Percepcja. Myślenie. Decyzje”]

Komentarze