pH

pH to ilościowa miara stopnia zasadowości i kwasowości stosowana do określania odczynu roztworu.

 

Przykłady użycia:

Prawidłowe pH skóry zależy od użycia odpowiednich kosmetyków.

Wysokie pH moczu może być objawem przewlekłej niewydolności nerek.

Komentarze