Pierwiastek

Wyraz „pierwiastek” ma następujące definicje:

1. istotna część składowa jakiejś całości,
 
2. substancja zawierająca atomy o jednakowej liczbie elementarnych ładunków dodatnich w jądrze atomowym,
 
3. liczba, która podniesiona do pewnej potęgi daje liczbę pierwiastkowaną.

 

Wyrazy pokrewne: pierwiastkowy, pierwiastkowanie

Odmiana: pierwiastek (D. pierwiastka, C. pierwiastkowi, B. pierwiastek, N. pierwiastkiem, Ms. pierwiastku, W. pierwiastku)

Synonimy: cząstka, elementPrzykłady użycia:

W każdym człowieku ten pierwiastek boski.

Pierwiastki należące do tej samej grupy mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych.

Na sprawdzianie z matematyki Piotrek nie obliczył pierwiastków.

Komentarze