Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności, jakie wykonuje się w celu ratowania czyjegoś zdrowia lub życia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmowane są przez osoby obecne na miejscu zdarzenia i są prowadzone do czasu

udzielenia poszkodowanemu profesjonalnej pomocy medycznej.

 

Odmiana: pierwsza pomoc (D. pierwszej pomocy, C. pierwszej pomocy, B. pierwszą pomoc, N. pierwszą pomocą, Ms. pierwszej pomocy, W. pierwsza pomocy)

 

Przykłady użycia:

Nieudzielenie pierwszej pomocy może skutkować karą pozbawienia wolności.

Na miejscu zdarzenia udzielono rannym pierwszej pomocy.

Uczestniczyłem ostatnio w kursie pierwszej pomocy.

Komentarze