Pieśń

Wyraz "pieśń" ma następujące definicje:

1. utwór muzyczny, który jest przeznaczony do śpiewu,

2. typ wiersza lirycznego o różnorodnej tematyce,

3. część poematu.

 

Wyrazy pokrewne: pieśniarz, pieśniowy

Odmiana: pieśń (D. pieśni, C. pieśni, B. pieśń, N. pieśnią, Ms. pieśni, W. pieśni)

Synonimy: pienie

 

Przykłady użycia:

„Rota” jest polską pieśnią patriotyczną.

Horacy w pieśniach nawiązywał do swojego życia.

Pierwsze pięć pieśni poematu Juliusza Słowackiego pt. „Beniowski” wydano za życia autora.

Komentarze