PKB

PKB, czyli produkt krajowy brutto, to wartość dóbr i usług wytworzonych przez dane państwo w określonym czasie.

 

Przykłady użycia:

W drugim kwartale 2020 r. odnotowano rekordowy spadek PKB Stanów Zjednoczonych.

PKB Polski wzrósł o 5%.

Eksperci prognozują ogromne spadki PKB w większości krajów Unii Europejskiej.

Komentarze