Plagi egipskie

Plagi egipskie to dziesięć opisanych w Biblii plag, klęsk, które spadły na Egipt jako kara za zatrzymanie Żydów w niewoli. W ten sposób można nazwać też coś bardzo dokuczliwego, uciążliwego, co spada na ludzi zwykle masowo.

 
Odmiana: plagi egipskie (D. plag egipskich, C. plagom egipskim, B. plagi egipskie, N. plagami egipskimi, Ms. plagach egipskich, W. plagi egipskie)
 
Synonimy: seria nieszczęść
 

Przykłady użycia:
 
Czas i historyczność plag egipskich budzi kontrowersje wśród badczy.
 
Wciąż niewyjaśnioną plagą egipską pozostaje śmierć pierworodnych.
 
A na Kargulowe plemię i pola spuść, dobry Panie Boże, wszystkie plagi egipskie.

Komentarze

~ Nata
10/21/21, 6:32 PM
Nice