Podcast

Podcast to wyraz zapożyczony z języka angielskiego występujący również w spolszczone formie podkast. Jest to forma internetowej publikacji nagranego dźwięku lub filmu, zazwyczaj odcinkowo. W procesie tym wykorzystuje się technologię RSS.

 

Wyrazy pokrewne: podcasting, podcaster, podcasterka, podcastowy

Odmiana: (wyraz ten ulega odmianie w formie spolszczonej): podkast (D. podkastu, C. podkastowi, B. podkast, N. podkastem, Msc. podkaście, W. podkaście)

 

Przykłady użycia:

Adam zaczął nagrywać i publikować podcasty.

Ściągnąłem kilka podcastów o polskiej kinematografii.

Czy mogę zamówić u Państwa transkrypcję podcastów szkoleniowych?

Komentarze