Poezja

Poezja to twórczość literacka obejmująca utwory wierszowane, w których istotny jest dobór słów ze względu na zdolność obrazowania zwłaszcza stanów uczuciowych człowieka.

 

Wyrazy pokrewne: poetycki, poeta

Odmiana: poezja (D. poezji, C. poezji, B. poezję, N. poezją, Ms. poezji, W. poezjo) 

Synonimy: lirykaPrzykłady użycia:

Jego ostatni esej o poezji romantyków wywołał ostrą polemikę w dwóch poważnych tygodnikach.

Trochę zajmuję się poezją, jestem redaktorem, tłumaczem.

Wieczorami w samotności lubił czytać poezję.

Komentarze