Pokłosie

Wyraz "pokłosie" ma następujące definicje:

1. coś, co jest wynikiem czegoś, rezultat jakiegoś działania,

2. kłosy zboża pozostałe po żniwach.

 

Odmiana: pokłosie (D. pokłosia, C. pokłosiu, B. pokłosie, N. pokłosiem, Ms. pokłosiu, W. pokłosie)

Synonimy: wynik, rezultat, skutek, efekt, wytwór, konsekwencja, następstwo

 

Przykłady użycia:

Pokłosiem tego spotkania były bardzo istotne decyzje w sprawie, którą omawialiśmy.

Jego twórczość jest pokłosiem wielkiej rewolucji artystycznej.

Pokłosiem konkursu był wielki sukces jego laureatów.

Komentarze