Porównanie

Wyraz „porównanie” ma następujące definicje:

1. zestawienie ze sobą zjawisk, rzeczy, osób itp. w celu wydobycia ich podobieństw i różnic,

2. wyrażenie językowe składające się z dwóch porównywanych członów i wyrazu porównującego (np. jak, niż), wskazujące na podobieństwo rzeczy i zjawisk.

 

Wyrazy pokrewne: porównać, porównywać, porównawczy, porównywalny, porównawczo, porównywać się

Odmiana: porównanie (D. porównania, C. porównaniu, B. porównanie, N. porównaniem, Ms. porównaniu, W. porównanie)

Synonimy: zestawienie, zderzenie, przyrównanie, konfrontacja, komparacja

 

Przykłady użycia:

Jego utwory pełne są zaskakujących i niebanalnych porównań.

Broszura zawiera porównanie poziomu bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Z przeprowadzonych badań i dokonanych porównań wynika, że przyczyną nadwagi i otyłości nie zawsze jest nadmierny apetyt.

Komentarze