Postscriptum

Postscriptum to dopisek do jakiegoś tekstu (najczęściej do listu, ale również do artykułu), umieszczany na jego końcu, zawierający informacje uzupełniające, dodatkowe uwagi lub niezwiązane z główną treścią. To także informacje przekazywane po zakończeniu audycji, przemówienia lub książki, o charakterze objaśnienia, podsumowania lub uzupełnienia.

 

Odmiana: postscriptum (D. postscriptum, C. postscriptum, B. postscriptum, N. postscriptum, Ms. postscriptum, W. postscriptum)

Synonimy: dopisek, adnotacja

 

Przykłady użycia:

Dopiero w postscriptum zdecydowała się napisać, co tak naprawdę miała na myśli.

Postscriptum do artykułu zawierało bardzo istotne informacje.

Zawsze o czymś zapomnę, więc zwykle do listu dodaję postscriptum.

Komentarze