Pozytywizm

Wyraz "pozytywizm" ma następujące definicje:

1. kierunek filozoficzny w XIX i XX wieku, charakteryzujący się kultem nauki utożsamianej z badaniem faktów,

2. ruch literacki i społeczny w Polsce głoszący hasła pracy u podstaw, wiary w postęp i zdobycze nauki.

 

Wyrazy pokrewne: pozytywista, pozytywistka, pozytywistyczny

Odmiana: pozytywizm (D. pozytywizmu, C. pozytywizmowi, B. pozytywizm, N. pozytywizmem, Ms. pozytywizmie, W. pozytywizmie)

 

Przykłady użycia:

Auguste Comte stworzył termin „pozytywizm”.

Pozytywizm postulował odrzucenie wszelkiej metafizyki.

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy na temat literatury polskiej okresu pozytywizmu.

Komentarze