PPK

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to system długoterminowego oszczędzania, umożliwiający pracownikom zbieranie kapitału przy wsparciu państwa i pracodawcy. System jest obowiązkowy dla pracodawcy, natomiast pracownik przystępuje do

niego dobrowolnie.

 

Odmiana: PPK (D. PPK, C. PPK, B. PPK, N, PPK, Ms. PPK, W. PPK)

 

Przykłady użycia:

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, dlatego chęć przystąpienia do systemu należy wyrazić za pomocą specjalnej deklaracji.

Celem PPK jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa.

Komentarze