Prekursor

Wyraz „prekursor” ma następujące definicje:
1. osoba zapoczątkowująca jakieś działania, idee itp., nadająca czemuś początek, wyprzedzająca swoje czasy,
2. substancja chemiczna występująca lub tworząca się wyłącznie w pierwszym stadium procesu lub reakcji, dająca początek innej substancji.

Wyrazy pochodne: prekursorski, prekursorka, prekursorstwo
Odmiana: prekursor (D. prekursora, C. prekursorowi, B. prekursora, N. prekursorem, Ms. prekursorze, W. prekursorze)
Synonimy: pionier, innowator, inicjator, pomysłodawca, odkrywca, wynalazca, modernizator, reformator

Przykłady użycia:
Był światowym prekursorem tej metody.
Mikołaj Sęp-Szarzyński często uznawany jest za prekursora baroku.
Substancja ta była bezpośrednim prekursorem serotoniny.

 

Komentarze