Prelekcja

Prelekcja to publiczny wykład, odczyt, zwykle o charakterze popularnonaukowym, kierowany do szerokiego grona odbiorców.  

 

Wyrazy pokrewne: prelegent, prelekcyjny

Odmiana: prelekcja (D. prelekcji, C. prelekcji, B. prelekcję, N. prelekcją, Ms. prelekcji, W. prelekcjo)

Synonimy: wykład, odczyt, referat

 

Przykłady użycia:

W miejscowym domu kultury przed filmem zawsze odbywa się prelekcja.

Swoją prelekcję zakończyła pytaniem skierowanym do słuchaczy.

Uczestniczyłem ostatnio w cyklu prelekcji o historii mojego regionu.

Komentarze