Promocja

Wyraz "promocja" ma następujące definicje:

1. działania mające na celu zwiększenie popularności czegoś,

2. przejście ucznia do następnej klasy,

3. sprzedaż czegoś po obniżonej cenie,

4. spotkanie autora książki z czytelnikami tuż po jej wydaniu,

5. nadanie stopnia naukowego lub oficerskiego,

6. w szachach: przemianowanie pionka na figurę.

 

Wyrazy pokrewne: promocyjny, promować

Odmiana: promocja (D. promocji, C. promocji, B. promocję, N. promocją, Ms. promocji, W. promocjo)

Synonimy: reklama, awans

 

Przykłady użycia:

Jednym z czynników, który wpłynął na wzrost ruchu turystycznego, była aktywna promocja miasta.

Sklepy kuszą świątecznymi promocjami.

Jacek otrzymał promocję do siódmej klasy.

Komentarze