Promotor

Promotor to osoba, która pracuje naukowo i podejmuje się kierowania pracą studenta pretendującego do tytułu licencjata, magistranta lub doktoranta. W potocznym rozumieniu promotor to po prostu opiekun, przewodnik.

 

Wyrazy pokrewne: promować, promowanie, promocja

Odmiana: promotor (D. promotora, C. promotorowi, B. promotora, N. promotorem, Msc. promotorze, W. promotorze)

Synonimy: opiekun

 

Przykłady użycia:

Do czwartku musze wysłać projekt pracy dyplomowej promotorowi.

Potrzebuje podpisu promotora w indeksie.

Żeby starać się o otwarcie przewodu doktorskiego, należy najpierw znaleźć sobie promotora naukowego.

Komentarze