Propaganda

Propaganda to słowo pochodzące od łacińskiego propagare oznaczającego ‘krzewić, rozgłaszać’. W praktyce jest to zamierzone działanie, które ma na celu upowszechnienie jakiejś idei, poglądu, opinii i wpłynięcie na kształt postaw i zachowań większych ludzkich zbiorowości. Termin ten najczęściej kojarzy się z manipulacyjną polityką władz komunistycznych.

 

Wyrazy pokrewne: propagandowy, propagować, propagowanie

Odmiana: propaganda (D. propagandy, C. propagandzie, B. propagandę, N. propagandą, Msc. propagandzie, W. propagando)

Synonimy: manipulacja, wpływanie, szerzenie

 

Przykłady użycia:

Wielu uważa, że publiczna telewizja przekazuje propagandę obecnego rządu.

Działania współczesnych środowisk LGBT to czysta propaganda.

Szermierzem propagandy komunistycznej był Józef Stalin.

Komentarze